امشب اگر یاری کنی     ای دیده طوفان می کنم

آتش به دل می افکنم     دریا به دامان می کنم

می جویمت،می جویمت

با آنکه پیدا نیستی

می خواهمت،می خواهمت

هرچندپنهان می کنم

زندان صبر آموز را

در می گشایم ناگهان

پرهیزطاقت سوز را

یه سر به زندان می کنم

امشب اگر یاری کنی     ای دیده طوفان می کنم

آتش به دل می افکنم     دریا به دامان می کنم

باز آی که فرمان می برم

عشق تو با جان می خرم

آن را که می خواهی زمن

آن می کنم،آن می کنم

.

.

امشب اگر یاری کنی

امشب اگر یاری کنی

امشب اگر..............تاريخ : دوشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۱ | 8:48 | نویسنده : shadow |
  • کوچه قشقایی
  • قالب بلاگ اسکای